TH        EN      

รายละเอียดบริษัท

  เลมอนฟาร์ม

ที่อยู่ :  104/34 ม.1 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
จังหวัด :  BANGKOK รหัสไปรษณีย์ :  10210
โทรศัพท์ :  0-2575-3786, 0-2575-2222 ต่อ 241 โทรสาร : 
อีเมล์ :  lemonfarm_hr@yahoo.com เว็บไซด์ :  www.lemonfarm.com
  ตำแหน่งงานอื่น ๆ ในบริษัทนี้
  ตำแหน่ง จำนวน จังหวัด วันที่ลงประกาศ
พนักงานบัญชี 1 BANGKOK 2009-01-28 15:51:02
พนักงานประจำร้าน 6 BANGKOK 2009-01-28 15:49:06
ผู้จัดการสาขาฝึกหัด 2 BANGKOK 2009-01-28 15:47:09
หัวหน้ากะประจำร้านเลมอนฟาร์ม สาขาสุขุมวิท 39, สาขา 2 BANGKOK 2009-01-28 15:45:10
แม่ครัว/พ่อครัว 2 BANGKOK 2009-01-28 15:03:59

รายละเอียดบริษัท :
 

 

เลมอนฟาร์ม

ร้านค้าปลีกอาหารธรรมชาติและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
โดยมีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างสุขภาพของผู้บริโภค ช่วยเหลือชุมชนเกษตรกรหรือผู้ประกอบการในชนบทและในเมืองให้มีตลาดในการจำหน่ายสินค้า

"สหกรณ์เลมอนฟาร์มพัฒนาฯ" และ "ร้านเลมอนฟาร์ม" เป็นองค์กรของสมาชิกและผู้บริโภคที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาให้เป็นกลไกเชื่อมโยงผู้บริโภค และเกษตรกรผู้ผลิตในชนบทถึงกัน และช่วยเหลือกันในด้านการ "สร้างสุขภาเสริมชุมชน สืบสานวัฒนธรรม" ด้วยหวังจะ มีส่วนเอื้อให้เกิดสุขภาพดีของเราและของสังคมมากยิ่งขึ้น

 สร้างสุขภาพ เลมอนฟาร์มเป็นตลาดทางเลือกในการให้บริการ และกระตุ้นการผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์ ที่ปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษโดยเฉพาะเกษตรธรรมชาติ เพื่อสร้างสุขภาพผู้บริโภค และเกษตรกรผู้ผลิตก็มีชีวิตที่ปลอดภัยและดีต่อสิ่งแวดล้อม ขณะนี้การพัฒนาอาหารเกษตรธรรมชาติ ใหม่ๆ กำลังเข้มข้นขึ้น

 


                         
                         Contact  www.TraveljobOnline.com  Email: contact@TraveljobOnline.com  Tel: 02-933-5068   Fax: 02-933-5067